Výsledky živého obchodování EOT3

Vlevo: Kumulativní graf zisku/ztráty ve zvoleném období včetně výsledků za jednotlivé dny.

Vpravo: Popis výsledků včetně průměrů za zvolené období.

První řádek: poslední uzavřený měsíc (leden 2024)

Druhý řádek: Poslední uzavřené pololetí (1.7. - 31.12.2023)

Další řádky: Výsledky minulých let po pololetích (2023, 2022, 2021,2020,2019)