Výsledky živého obchodování EOT3

Vlevo: Kumulativní graf zisku/ztráty ve zvoleném období včetně výsledků za jednotlivé dny.

Vpravo: Popis výsledků včetně průměrů za zvolené období.

První řádek: 1.1. - 30.6.2021 (první pololetí roku 2021)

Druhý řádek: Poslední uzavřený měsíc (10/2021)

Další řádky: Výsledky minulých let po pololetích (2020,2019)