EDUKATIVNÍ OPČNÍ TIPY III.

BOHUŽEL, KAPACITA JE PLNĚ OBSAZENA

Čtěte prosím PEČLIVĚ INSTRUKCE níže:

Počet členů v EOT III.  je bohužel omezený.

Kapacita je vyčerpána, EOT III. je plně obsazen.

Pokud máte o členství v EOT III.  SKUTEČNÝ ZÁJEM, prosím ČTĚTE VE VLASTNÍM ZÁJMU VELMI PEČLIVĚ TYTO INSTRUKCE:

  1. Na členství v EOT III. není nárok, o přijetí nebo nepřijetí rozhoduje Švéd
  2. Můžete se zapsat na listinu čekatelů.
  3. Pokud budete zapsán/a na listině čekatelů a uvolní se místo (nebo se Švéd rozhodne navýšit počet členů), budete vyzváni k úhradě členského poplatku.
  4. Pokud po výzvě nezareagujete do 24 hodin, bude vaše místo nabídnuto jinému zájemci o členství.
  5. Budete DEFINITIVNĚ VYŘAZEN/A z listiny čekateů BEZ MOŽNOSTI ZÍSKÁNÍ ČLENSTVÍ

Proto prosím opravdu PEČLIVĚ ZVAŽTE, než se na listinu čekatelů zapíšete!

Základní informace:

  • Předplatné měsíční automatická platba kartou
  • Komentáře jednotlivých situací, grafy, jasné zdůvodnění příležitostí
  • Obchody, které autor provádí přímo na svém účtu, v reálném čase!
  • Získáte přístup do uzavřené Twitter skupiny

INFORMACE pro SK a Evropu

prosím přepněte si objednávku do měny v EUR !